Scheidingsbegeleiding van een mediator

Iedere scheiding is uniek, een standaard procedure om tot afspraken te komen is niet voldoende. Een scheiding vraagt om maatwerk en dat lever ik graag. Gedurende de gesprekken begeleid en adviseer ik jullie als neutrale en deskundige mediator, met aandacht voor jullie, de kinderen en de bijkomende emoties, stap voor stap door het doolhof van getallen, cijfers, wetten en regels. We werken toe naar eerlijke afspraken en oplossingen voor nu en in de toekomst. Tijdens de mediation gesprekken komen alle benodigde onderwerpen aan bod zoals:

 

WONING

Tijdens het scheidingstraject moeten jullie ook nadenken over jullie woning. In veel gevallen is het bespreken van een verkoop of verdeling onvermijdelijk om stappen te kunnen maken. Deze beslissing brengt als vanzelfsprekend emoties met zich mee. Zeker omdat jullie hier met elkaar of als gezin een fijne tijd hebben beleefd. Toch moeten er ook hier goede afspraken worden gemaakt. Als onafhankelijk mediator en scheidingsspecialist voorzie ik jullie dan ook van het advies en de ondersteuning die jullie op dit gebied nodig hebben.

 

 

 

FINANCIËN

Jullie financiële situatie wordt niet alleen bepaald door jullie woning. Ook andere factoren hebben invloed op het vermogen. Hierbij kun je denken aan erfenissen of schenkingen die hebben plaatsgevonden, maar ook aan pensioentegoeden en afgesloten levensverzekeringen. Misschien is naast kinderalimentatie ook partneralimentatie van toepassing. Door het geven van advies en de juiste begeleiding, zorg ik er als mediator en scheidingsspecialist voor dat jullie zowel op financieel, fiscaal en juridische gebied goede afspraken kunnen maken. Dit vergroot de kans op een zorgeloos nieuw begin voor jullie beide.

 

 

 

OUDERSCHAPSPLAN

Hoewel jullie gaan scheiden, blijven jullie de rol als ouders samen vervullen. De opvoeding van de kinderen krijgt na de scheiding een nieuwe structuur. Om deze veranderingen in goede banen te kunnen leiden, is het noodzakelijk dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Hierin wordt niet alleen de omgangsregeling beschreven, maar bijvoorbeeld ook de wijze waarop jullie na de scheiding communiceren met elkaar. Het ouderschapsplan brengt rust en duidelijkheid voor jullie, maar natuurlijk ook voor de kinderen.

 

 

 

KINDEREN

Tijdens het scheidingsproces besteed ik ook aandacht aan het belang van jullie kinderen. Door het voeren van kindgesprek(ken) wordt er ook rekening gehouden met hun belangen en wensen. Zo kunnen ook zij na de scheiding op een fijne manier verder. Dit gesprek met jullie kind(eren) maakt onderdeel uit van mijn begeleiding en bied ik daarom kosteloos aangeboden.

 

 

 

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Tijdens het scheidingsproces maken jullie diverse afspraken die betrekking hebben op jullie scheiding. Als mediator leg ik deze overeenkomsten vast in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dit omvat het ouderschapsplan en het scheidingsconvenant. 

 

 

 

JURIDISCHE AFHANDELING

Na jullie akkoord mogen de documenten worden ondertekend met een handtekening. Vervolgens zorg ik ervoor dat ze in handen komen van een advocaat waarna ze worden afgegeven bij de rechtbank. De juridische aanvraag voor jullie scheiding is daarmee afgerond.

 

 

 

 

Mediation in Leiden? Scheiden als Gezin!

Adres:

Schipholweg 103, Leiden

Telefoon

06-33 868 054

 

 

 

Duidelijke afspraken

Aandacht voor het hele gezin

 

Afspraak ’s avonds of in het weekend mogelijk

 

Helder inzicht voor nu en straks