JURIDISCHE AFHANDELING

Echtscheidingsprocedure

Tot slot bespreken we alle gemaakte afspraken. Deze leg ik voor jullie vast in een vaststellingsovereenkomst en (indien van toepassing) ook in een ouderschapsplan. Daarbij houd ik uiteraard rekening met alle juridische (on)mogelijkheden en met de fiscaliteiten zodat jullie achteraf niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Zodra jullie akkoord zijn en alle documenten ondertekend verzorg ik de juridische aanvraag. Alle benodigde stukken overhandig ik aan een advocaat en deze zal de documenten indienen bij de rechtbank.