Alles wat je moet weten over kinder- en partneralimentatie

Scheidingsbegeleiding van a tot z

Alimentatie

Het scheidingsproces gaat gepaard met veel onbeantwoorde vragen. Dit is zeker het geval als het aankomt op de alimentatie. Als mediator en specialist op het gebied van scheidingen, word ik hier in de praktijk vaak mee geconfronteerd. Logisch, want als er sprake is van alimentatie is dat onlosmakelijk verbonden met belangen. Deze zijn dikwijls tegenstrijdig van aard. Daarnaast brengt alimentatie ook vaak onzekerheid op het gebied van financiën met zich mee. Zeker met het oog op de toekomst.

Een scheiding is een emotionele rollercoaster. Je moet ingrijpende beslissingen maken die gevolgen hebben voor de toekomst. Niet altijd even simpel want je hebt natuurlijk ook nog te maken met je emoties. Het overzicht kunnen houden is dan niet altijd even eenvoudig. Als ervaren mediator sta ik daarin graag voor jullie klaar. Zo behouden jullie niet alleen rust en helderheid, maar zijn jullie ook in staat om goede afspraken te kunnen maken. Om alvast een begin te maken heb ik een overzicht opgesteld waarin je antwoord krijgt op de meest gestelde vragen op het gebied van alimentatie.

1. Partneralimentatie betalen. Moet dat?

Als er sprake is van een inkomensverschil tussen jou én je ex-partner, dan kun je te maken krijgen met partneralimentatie. De partner met het meeste inkomen moet de partner met een lager maandloon financieel ondersteunen. Dit geldt echter alleen als er sprake is van een samenlevingscontract zoals bijvoorbeeld een geregistreerd partnerschap of een huwelijk. Ook na de scheiding moeten jullie elkaar dus financieel blijven ondersteunen. Dit is nodig om de partner met het laagste inkomen te ondersteunen in zijn of haar levensonderhoud.

2. Wanneer vervalt het recht op partneralimentatie?

Het recht op partneralimentatie én de betaalverplichting die daaraan verbonden is vervalt als één van de onderstaande situaties van toepassing is:

 • het overlijden van één van beide partners
 • als de ex-partner opnieuw gaat trouwen, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat met een ander persoon.
 • als de ontvanger van de partneralimentatie zelf over voldoende inkomen beschikt om zichzelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien.
 • de betaalplichtige niet meer kan voldoen aan de financiële bijdrage die verbonden is aan de partneralimentatie.
 • bij het verlopen van de overeengekomen termijnen welke wettelijk zijn vastgesteld.

3. Wat is de einddatum van de wettelijke termijn bij partneralimentatie?

Deze termijn is wettelijk vastgesteld maar heeft wel een einddatum. Voor partneralimentatie zijn de onderstaande richtlijnen opgesteld:

 • bij een huwelijk zonder kinderen welke korter geeft geduurd dan 5 jaar, bedraagt de looptijd van de partneralimentatie even lang als de duur van het huwelijk.
 • bij een huwelijk met kinderen of welke langer heeft geduurd dan een periode van 5 jaar, duurt de wettelijke betaalverplichting 12 jaar.

LET OP: de wettelijke termijnen welke opgesteld zijn voor het betalen van partneralimentatie, gaan met ingang van 1 januari 2020 veranderen. Deze verandering is alleen van toepassing op scheidingen die vanaf dat moment plaatsvinden.

4. Kinderalimentatie betalen. Moet dat?

Hoewel jullie wegen als partners na het proces scheiden, blijven jullie wel gezamenlijke plichten en rechten houden op het gebied van financiële zorg en onderhoud van de kinderen. Het gewezen samenlevingsverband is daarbij van ondergeschikt belang. Deze rechten en plichten gelden dus zowel bij een partnerschap, een samenlevingscontract of een huwelijk. Kinderalimentatie is in het leven geroepen om kinderen een zo evenredig mogelijk standaard te kunnen bieden bij beide partners. Het doel daarvan is om de kinderen geen of zo min mogelijk nadelen te laten ondervinden van de scheiding.

5. Wanneer eindigt het betalen van kinderalimentatie?

Wettelijk gezien moet de kinderalimentatie betaald worden tot aan het 21e levensjaar van het betreffende kind. De laatste 3 jaar van de betaalverplichting wordt ook wel als financiële bijdrage in levensonderhoud en studie aangemerkt waarbij het 18-jarige kind zelf de ontvanger is van de maandelijkse bijdrage. Dit kan bijvoorbeeld een goede oplossing zijn in het geval van studerende kinderen. Een vroegtijdige beëindiging van de kinderalimentatie kan echter in sommige gevallen van toepassing zijn. Bijvoorbeeld als het kind zich financieel al kan redden voor zijn of haar 21e levensjaar, of als deze reeds fulltime werkt.

6. Wie beslist over het bedrag en de looptijd van kinderalimentatie?

Het maandelijkse bedrag én de looptijd van de kinderalimentatie kunnen jullie als ex-partners gezamenlijk overeenkomen. In alle gevallen is dit, mits mogelijk natuurlijk, aan te bevelen. Jullie hebben immers het beste zicht op de huidige financiële situatie. Door gebruik te maken van hulp in de vorm van mediation, zal kinderalimentatie ook één van de te bespreken onderwerpen zijn. De afspraken die jullie beiden overeengekomen zijn worden opgetekend in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dit wordt ook wel eens een convenant genoemd. Om de gemaakte afspraken een executoriale titel mee te kunnen geven, dienen ze door de rechtbank goed te worden gekeurd. Mocht dat nodig zijn, dan kunnen beide partners elkaar wettelijk verplichten om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Voor het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie is er ook een bepaalde norm opgesteld. Deze richtlijn staat ook wel bekend als de TREMA-norm. Mocht het zelf vaststellen van het bedrag én de looptijd problemen opleveren, dan kunnen jullie hier altijd op terugvallen.

7. TREMA-norm kinderalimentatie. Wat is dat?

Voor het bereken van de kinderalimentatie kunnen we binnen Nederland gebruik maken van een wettelijke berekeningsmethode. Deze is ontwikkeld door rechters en wordt ook wel de TREMA-norm genoemd. De afkorting staat feitelijk voor Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht. De aanleiding voor het ontwikkelen van deze norm is het hanteren van dezelfde kinderalimentatie richtlijn binnen elke Nederlandse rechtbank.

8. Hoe wordt de alimentatie middels deze methode uitgerekend?

Het bereken van alimentatie is complex en afhankelijk van veel financiële factoren. Globaal bestaat de berekening uit 2 stappen. In stap 1 wordt er gekeken naar de behoefte aan alimentatie. Waar hebben de kinderen behoefte aan? Dit wordt gebisseerd op de huidige levensstandaard. Vervolgens wordt in sta 2 de draagkracht van beide ouders berekent. Er wordt gekeken hoeveel geld jullie te besteden hebben en wat er overblijft voor alimentatie. Kinderalimentatie neemt daarbij, ten opzichte van partneralimentatie, altijd een voorrangspositie aan.

9. Alimentatie indexering ofwel verhoging. Wat is dat?

Elk jaar volgt er een verhoging op de alimentatie voor zowel de kinderen als de partner. Dit wordt ook wel de wettelijke alimentatie indexering genoemd. Het verhoging-percentage wordt jaarlijks in november bepaald door de minister van justitie.

Deskundig advies voor financiële vraagstukken bij scheiding

Bij een scheiding komen behoorlijk wat financiële vraagstukken kijken. Alimentatie is daar slechts een klein onderdeel van. Als de financiën bij een scheiding niet op de juiste manier geregeld worden, kan dit achteraf voor vervelende verrassingen zorgen. Bijvoorbeeld op fiscaal gebied, om problemen met de financiën te kunnen voorkomen, is het gebruik maken van deskundige hulp van essentieel belang. Een financieel deskundige voorziet jullie van een passend advies. Deze is niet alleen geheel afgestemd op jullie hulpvraag, maar ook op de specifieke situatie waarin jullie je bevinden. Het is nu eenmaal zo dat een scheiding een behoorlijke impact met zich meebrengt op financieel gebied. Ik help jullie graag om deze kwestie en andere financiële vraagstukken inzichtelijk te maken.

Heb je vragen over alimentatie of financiële kwesties omtrent een scheiding? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik sta graag voor je klaar.

Will je meer informatie over scheiden met kinderen? Download mijn gratis e-book ‘scheiden met kinderen’ vol praktische tips en adviezen.

2 Responses

 1. Marie de Jonge schreef:

  Bedankt voor het benoemen van deze punten rondom het thema alimentatie. Ik was vooral benieuwd wanneer het recht op partneralimentatie kan komen te vervallen. Ik heb een nieuwe baan met een hoger inkomen en zal even checken wat dit betekent voor onze huidige regeling.

  • roosmarijn schreef:

   Goedendag Marie, graag gedaan. Je mag altijd contact opnemen voor specifieke vragen over jouw situatie, ik help je graag. Hartelijke groet, Roosmarijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *